Asianajotoimisto Kauppi OÜ palvelee seuraavilla oikeuden aloilla:

  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
  • yhtiöoikeus (ml. sulautuminen ja yritysostot)
  • kilpailuoikeus
  • työoikeus (ml. agentit ja edustajat)
  • kuluttajaoikeus ja markkinaoikeus
  • immateriaalioikeus
  • ihmisoikeus
  • perheoikeus
  • perintöoikeus